Status Onderzoek
Procesboek van een onderzoek naar status.
Het boek is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken die corresponderen met de deelopdrachten. Het bevat onderzoeken naar websites en boektypografie, die gerubriceerd zijn op uiterlijk. Wat geeft een hoge status en wat een lage en hoe is dit in het ontwerp terug te zien? Bovendien staat is er in het logo-onderzoek door mij ingegrepen om te kijken wat kleur en vorm met de status van een logo doen. Bij dit onderzoek horen ook een aantal posters. Hierin wordt mijn mening over status geformuleerd naar aanleiding van mijn bevindingen uit het boek.

< >
1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509