Formatie 2010
Dit boekje is een infographic van woorden die in de partijprogramma's van de kabinetspartijen voorkomen ten opzichte van wat hier in het regeerakkoord overblijft. Het concept is, dat inzichtelijk gemaakt wordt wat er in een regeerakkoord overblijft van de identiteit van de partij en dus ook van waar de kiezer op stemt.

< >
1601 1602 1603