stichting medical business

stichting_medical_business_poster
stichting_medical_business_flyer_roadshow
stichting_medical_business_webbanner
stichting_medical_business_beursbanner
stichting_medical_business_flyer
    | grafisch ontwerp | affiche | illustratie | huisstijl |
    | webbanner | flyer | medisch professionals | evenement |

Stichting Medical Business is opgericht met als doel een nieuwe generatie artsen uit te dagen om de bestuurlijke, organisatorische en financiële uitdagingen van de zorg tot hun verantwoordelijkheden te rekenen. De arts als professional in the lead.

Deze non-profit organisatie is gebouwd op vier pijlers, die gezamenlijk zorgen voor een gezonde fundering onder een nieuwe generatie jonge zorgprofessionals. Onder de pijler Medical Business Masterclass hebben wij alle uitingen gerealiseerd voor hun ‘Roadshow’ lezingen.

Voor de uitingen van de Masterclass pijler bestond al een illustratieve stijl, die verder uitgebouwd moest worden. Op basis van eerdere uitingen zijn er illustraties gemaakt die hetzelfde eruit zagen. Zo was er geen stijlbreuk met de eerdere communicatie.

Naast de posters en flyers, hebben we ook promotionele uitingen gemaakt die op de locaties neergezet en uitgedeeld zijn ter promotie van de stichting zelf. Deze vielen onder de pijler Medical Business Projects en had dus ook weer een eigen kleurenschema.