Krantenillustratie
Twee illustraties naar aanleiding van een krantenartikel. Het doel was om het artikel op twee tegengestelde manieren te illustreren. Het artikel ging over het gevoel van veiligheid onder de bevolking en daadwerkelijke cijfers. Kern van het betoog was dat de samenleving volgens de cijfers veiliger is dan dat mensen zich voelen. De collage is een directe vertaling van het gevoel dat mensen hebben. Overal is criminaliteit en niemand word gespaard. De illustratie van de duif is een symbolische representatie van de kern. De duif, veiligheid, wordt tegengehouden door de bal, het beeld dat mensen hebben van de samenleving. Zolang de mensen vast blijven houden aan het idee van onveiligheid, kunnen zij nooit ervaren hoe veilig het echt is.

< >
1202 1201